Advanced Search
Donate to the Monastery Building Project
Icons arrow Church Feasts arrow H Ekdioksis ton Protoplaston ek tou Paradeisou


H Ekdioksis ton Protoplaston ek tou Paradeisou
View Full-Size Image


H Ekdioksis ton Protoplaston ek tou Paradeisou

Item Number: H Ekdioksis ton Protoplaston ek tou ParadeisouRemoval of the first created from Paradise